20
paź
2021

Przynosząca dobre rezultaty dezynsekcja oferowana w BIOS

Przynosząca dobre rezultaty dezynsekcja realizowana w BIOS bazuje na tym, że usunięte są owady latające oraz biegające. Ich obecność w pomieszczeniach może wiązać się z niebezpieczeństwem rozpowszechniania chorób pośród ludzi i zwierząt. Może także pojawić się groźba zakażenia żywności. I to właśnie wówczas dezynsekcja jest wskazana. Na przykład, w branży spożywczej procedura taka jest uregulowana przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. BIOS stosuje metody, dostosowując je wprost do konkretnych okoliczności. Techniki mechaniczne to pułapki jakie wyłapują owady. Techniki fizyczne to ozonowanie oraz metody z wykorzystaniem pary.

Zastosowane są również techniki chemiczne, czyli środki owadobójcze. Techniki biologiczne zastosowane są do innych owadów, komplikujących życie oraz pracę lub niebezpiecznych dla stanu zdrowia. Są to: pluskwy, szerszenie, muchy, osy, pchły, karaluchy oraz szkodniki żywności. Po wykonanej procedurze zleceniodawca otrzymuje gwarancję, zatwierdzoną certyfikatami. Często realizowana jest dezynsekcja pluskiew, przy zastosowaniu specjalistycznego osprzętu, co daje gwarancję, że usługa będzie zrealizowana wzorcowo.

Na dezynsekcję wykonaną przez firmę BIOS zdecydowane są: zakłady produkcyjne w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, magazyny zbożowe, placówki służby zdrowia, sklepy, hurtownie, hotele i pensjonaty, piekarnie i cukiernie oraz obiekty publiczne. Pozostałe dostępne usługi to deratyzacja, jakie także realizowane są na wysokim poziomie. Każda dezynsekcja jest wykonana zgodnie z zapisami prawa i na bazie wyznaczników, jakie zostają zaprezentowane zleceniodawcom z wyprzedzeniem. Klienci dokładnie są zorientowani, w jakim momencie będą mogli powrócić do mieszkania albo do pracy w biurze i nie martwią się, że w grafiku cokolwiek ulegnie zmianie.

You may also like...